Ресторан

Ресторанот на Хотел ДИОН Прилеп се наоѓа во склопот на Спортско рекреативниот центар „Маркови Кули“ Прилеп

 

Повеќе: Ресторан

Конференции

Организирајте ги вашите семинари, симпозиуми, конференции, конгреси на домашно и национално ниво, во ресторан „Маркови Кули“- Прилеп, кој располага со конгресна сала со капацитет до 70 седишта

Повеќе: Конференции

Свадби

РЕСТОРАН „МАРКОВИ КУЛИ“- ПРИЛЕП, ГИ ОРГАНИЗИРА ВАШИТЕ СЕМЕЈНИ ВЕСЕЛБИ-СВАДБИ, КРШТЕВКИ, ВЕРИДБИ, МАТУРСКИ

Повеќе: Свадби