За Нас

Директор: Борис Темоски

 

 

Администрација:

Сектор за финансии
Раководител :     Мариче Цветаноска

Благица Филипоска

Сектор за маркетинг-менаџмент и комерцијален сектор

Билјана Темоска

Снежана Најдоска

Раководител на ресторан: Наум Јанчев

 

Краток историјат за фирмата

Фирмата „Маркови Кули“ - ДООЕЛ од Прилеп основана е 1990 година. Во почетокот се занимава со градежништво и трговија со градежни материјали, располага со градежна група, проектанско биро и пет стоваришта.

Во 1992 година дејноста ја збогатува и со трговија со нафта и нафтени деривати.

Од 1993 година има и оддел за трговија на големо и мало со прехрамбени производи и јужно овошје.

Од 1994 година го зема на концесија и градскиот базен каде почнува да се развива спортско рекреативната и угостителската дејност.

Во 1996 година го затвора одделот за градежништво и трговија со градежни материјали, а во 1998 година и трговијата, односно увозот на јужно овошје.

Во 2006 година ја проширува дејноста со хотелиерство со изградба на капацитети за ноќевање со пропратни објекти.

Фирмата сега е ориентирана главно на наведените дејности:

Дејности:

-Угостителски објект:ресторан, хотел Дион

-Спортско рекративен центар:
а)Спортски објекти: спортска сала, олмписки базен, фудбалско игралиште, атлетска патека, тениски терени, рекреативни објекти за мал фудбал, одбојка , кошарка, бадминтон и др.
б)Спортски школи: школа за фудбал, школа за тенис, школа за кошарка, школа за одбојка, школа за пливање, бадминтон, фитнес и др.

-Трговија на мало

-Бензиска пумпа