ТРГОВИЈА НА МАЛО И ГОЛЕМО СО ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ

Во склопот на фирмата „Маркови Кули“ – ДООЕЛ има и продавница за трговија на мало со колонијални производи.

 

Повеќе: ТРГОВИЈА НА МАЛО И ГОЛЕМО СО ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ

БЕНЗИСКА

Фирмата „Маркови Кули“ ДООЕЛ Прилеп од 1992 година работи со нафта и нафтени деривати.

 

Повеќе: БЕНЗИСКА