Конференции

Организирајте ги вашите семинари, симпозиуми, конференции, конгреси на домашно и национално ниво, во ресторан „Маркови Кули“- Прилеп, кој располага со конгресна сала со капацитет до 70 седишта. Ресторан „Маркови Кули“ - Прилеп, ви нуди исто така и опрема за одржување на вашите семинари, која се состои од ЛЦД проектор, систем за озвучување со микрофон, интернет пристап, ласерски принтер и принтер во боја, скенер и факс.

Конгресната сала е поврзана со мини бар, кој ќе ви овозможи да уживате во вашите кафе паузи