Фитнес Клуб

 

Фитнес Клуб „Марко Џим„

Во соодветна опремена просторија на Спортско Рекреативниот Центар „Маркови Кули„ - Прилеп Ви нуди одлично опремен Фитнес Клуб

Со повеќе видови на фитнес помагала фитнес клубот Ви овозможува одлична рекреација

 

Фитнес Клуб „Марко Џим„