Мало фудбалско игралиште

Мало фудбалско игралиште со соблекувална и рефлектори за вечерна игра - почетна цена 700 евра годишно