Фудбалски стадион

Фудбалски стадион со 2 соблекувални и 1 канцеларија - почетна цена 4000 евра годишно