Тениски игралишта

Две тениски игралишта со камен шанк и потребна инфраструктура - почетна цена 1000 евра годишно