Спортска Сала

Спортска сала со стандардни димензии и капацитет за 700 гледачи.

Почетна цена за спортска сала 11 000 евра годишно