Оглас за прибирање понуди со спецификација

 

Давање под наем на деловни објекти на наемен рок од пет години:

  1. Летен бар на Плажа со 40 лежалки на море во Каваја Албанија 4000 евра годишно. (Опремен со потребна инфраструктура, почетна опрема и една камп приколка за спиење на персоналот. Во цената влегува регистрацијата на фирмата и платен паушален данок за цела сезона).

  2. Отворен штанд за скара комплетно опремен со летна бавча покрај море во Каваја, Албанија - почетна цена  4000 евра годишно (во цената влегува регистрацијата на фирмата и платен паушален данок за цела сезона).

  3. Ресторан комплетно опремен со капацитет за 270 гости- почетна цена 6500 евра годишно.

  4. Олимписки базен со две мали базенчина, филтер станица и опрема за прочистување  и магацин и два шанка - почетна цена 15 000 евра/годишно

  5. Две тениски игралишта со камен шанк - почетна цена 1000 евра годишно.

  6. Мало фудбалско игралиште со  соблекувална- почетна цена 700 евра годишно.

  7. Атлетска Патека со соблекувална  600 евра годишно.

  8. Спортска сала- почетна цена 11 000 евра годишно.

  9. Фудбалски стадион со 2 соблекувални  - почетна цена 4000 евра годишно