ПАНАЃУР 2018

ГОЛЕМ ПРЕДВЕЛИГДЕНСКИ ПАНАЃУР 2018

16, 17, 18 МАРТ

ЦЕНА ЗА УЧЕСНИЦИ

ВО САЛА - 1800 ден.

ПРЕД САЛА - 1600 ден.

 

                                

УПЛАТА

                         

 

 

СКИЦА ВО САЛА

 

СКИЦА ПРЕД САЛА